Op de site van OCMW-woonzorgcentrum Zonnebloem aan de Hutsepotstraat in Zwijnaarde legden burgemeester Daniël Termont en OCMW-voorzitter Rudy Coddens op donderdag 9 maart de eerste steen van De Mantel, het elfde lokaal dienstencentrum van OCMW Gent. ''Vanaf de zomer van 2018 kunnen senioren uit Zwijnaarde terecht in De Mantel voor dienstverlening, activiteiten en vrijwilligerswerk. Het gebouw biedt ook onderdak aan een loket van de dienst Burgerzaken van Stad Gent, een GentinfoPunt en een politiepunt'', legt OCMW-voorzitter Rudy Coddens uit.

Doel van een lokaal dienstencentrum (ldc) is om oudere, kwetsbare buurtbewoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen in de best mogelijke omstandigheden. Dat doet het OCMW door dit te profileren als een laagdrempelig ontmoetingscentrum waar buurtbewoners terecht kunnen voor informatie en advies, door dienstverlening op maat te bieden, door activiteiten te organiseren en vrijwilligerswerk aan te bieden. Er is grote nood aan een lokaal dienstencentrum in Zwijnaarde, hiermee komen we aan deze nood tegemoet. ''Dit lokaal dienstencentrum wil net zoals een warme mantel zijn voor de bezoekers en alle ouderen uit Zwijnaarde, die fantastische naam werd bedacht door het Cultuurplatform Zwijnaarde'', benadrukt Rudy Coddens.

Begin 2018 gaat hier ook De Zonnetuin open, 27 erkende assistentiewoningen. Zo gaan we hier op een en dezelfde plaats alle treden van onze zorgladder bij elkaar hebben gebracht. Ouderen die met wat hulp thuis kunnen blijven wonen, kunnen terecht in LDC De Mantel. Voor 65-plussers die met wat ondersteuning nog zelfstandig kunnen wonen, is er de Zonnetuin. En voor wie zwaar zorgbehoevend is, is woonzorgcentrum Zonnebloem de oplossing. 

Ook fractievoorzitter Jurgen Bockstaele voor sp.a bij het OCMW is heel tevreden: ''Opnieuw een uitbreiding van het dienstverleningsaanbod in een van de deelgemeenten van onze stad. Ouderenzorg is voor onze fractie een prioriteit."