'De regeerverklaring van Leterme I is vaag en vooral inhoudsloos. Voor initiatieven die de grote bedrijven ten goede komen en belastingvoordelen voor de grootverdieners, is wel gezorgd.

Sociale maatregelen, warme maatregelen, maatregelen om de koopkracht te versterken, maatregelen die de vergrijzing moeten voorbereiden, ... zijn er allemaal niet.' Caroline Gennez sp.a-voorzitter 'Deze tekst is de naam regeerakkoord niet waardig en vormt het bewijs van slecht bestuur en gebroken beloftes.'