De afgelopen week kwam onderwijs wel op een zeer vreemde manier in het nieuws: de inhoud van de brooddozen van kinderen. Lege brooddozen zijn maar een symptoom van een groter, achterliggend probleem namelijk kinderarmoede.

Uit onderzoek van het tijdschrift Klasse blijkt dat er in elke klas twee kinderen opgroeien in armoede. "In Leuven zijn de cijfers al een aantal jaren stabiel," stelt gemeenteraadslid Mich De Winter, “maar dit maakt het probleem niet minder schrijnend. Onbetaalde facturen zijn voor scholen een probleem. Het verlies dat ze hierdoor hebben heeft effect op andere uitgaven," zo stelt het gemeenteraadslid. “Het zijn ook net deze kwetsbare kinderen die hierdoor vaak van school veranderen. Zo blijft kinderarmoede soms te lang onder de radar. Daarom dat we dit probleem beter structureel aanpakken," vindt De Winter.

De Winter vraagt om deze reden aan de stad Leuven om alle partners waaronder de Leuvense basis- en secundaire scholen, CLB’s, het Lokaal Overlegplatform en het OCMW Leuven samen te brengen om het probleem multidisciplinair aan te pakken. Zo kunnen de afzonderlijke initiatieven op elkaar worden afgestemd. Het OCMW- beleid bijvoorbeeld biedt soms al een tijdelijke oplossing maar door te overleggen met de andere partners kunnen problemen sneller en efficiënter aangepakt worden. “Een schoolcharter tegen kinderarmoede zou alvast een eerste stap in de goede richting zijn,” vindt Mich De Winter.

In zo’n schoolcharter kunnen afspraken en aandachtspunten staan die alle Leuvense scholen moeten hanteren wanneer het gaat over kinderarmoede. De Winter:“Ik zie alvast twee voorbeelden van afspraken: gesprekken over openstaande rekeningen worden enkel gevoerd met ouders, niet met de kinderen en scholen geven de lijstjes met benodigdheden voor het volgende schooljaar mee op het einde van het vorige jaar of bij de inschrijving zodat ouders kunnen gebruik maken van de koopjesperiode of hun aankopen spreiden.”

“De kracht van een dergelijk schoolcharter is dat het school- en netoverschrijdend tot stand komt en dat het dient om ALLE kinderen maximale kansen te geven," zegt De Winter.