Toegankelijkheid

Voor een toegankelijkere gemeente

Reeds geruime tijd is er vastgelegd hoe gebouwen en diensten dichter bij de mensen moeten staan. Er moet vastgesteld worden dat onze diensten niet altijd even vlot te contacteren zijn. De gemeentelijke diensten moeten zeer open en bereikbaar zijn voor élke inwoner om op een eenvoudige manier vragen te kunnen beantwoorden.

Het centrum is in ronduit slechte staat en ook in Opstal en Opdorp is er heel wat werk aan de winkel.
Voetpaden kunnen zelfs niet door valide voet- gangers gebruikt worden.

Openbare gebouwen scoren slecht op de toegankelijkheid en de handelszaken moeten meer gesensibiliseerd en ondersteund worden. Er bestaan richtlijnen en er is een mogelijkheid voor het informeren naar het toegankelijker maken van een gemeente met een aangenamere ondergrond, trage wegen, minder drempels, bredere voetpaden en minder obstakels. Dit helpt niet alleen ouderen en anders validen, het maakt onze gemeente toegankelijker voor iedereen.

Wie neemt hier het voortouw?