OCMW Gent staat in voor de maatschappelijke integratie en activering van de OCMW steungerechtigden. Het gebrek aan kinderopvangplaatsen verhindert echter in de praktijk voor een deel hun deelname aan de activeringstrajecten tot tewerkstelling. Hiertoe wordt verder voorzien in een aantal voorbehouden kinderopvangplaatsen voor de doelgroep. Schepen Elke Decruynaere en OCMW voorzitter Rudy Coddens bereikten hiertoe een akkoord over de verderzetting van dit systeem, de gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst goed.

Raadslid Astrid De Bruycker, die voor sp.a de jeugdbeleidsdomeinen opvolgt, feliciteerde de beide schepenen met deze ‘voorbehouden kinderopvang’. De stad Gent wil op deze wijze de armoedespiraal doorbreken, voor de ouders, maar ook voor de kansarme kinderen. Astrid ondersteunt deze zienswijze en vindt het goed dat naast het economisch belang ook rekening gehouden wordt met de economische en sociale functies. “Kinderopvang is een belangrijke randvoorwaarde om kwetsbare laaggeschoolde ouders in staat te stellen om deel te nemen aan het arbeidsproces.” zo stelde zij. “Eerder dit jaar ben ik voor enkele maanden terug naar de schoolbanken getrokken, voor een opleiding over armoede aan onze Universiteit Gent. Daaruit bleek dat kwaliteitsvolle kinderopvang goed is voor alle kinderen, maar beslissend is voor kinderen in kansarmoede”. Zij vindt het dan ook belangrijk dat de doelgroep wordt uitgebreid en dat er aandacht is voor continuëring. Astrid is ervan overtuigd dat dit project echt een verschil maakt voor die jonge gezinnen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Stad en OCMW vertrekken hier duidelijk vanuit het belang van kwetsbare kinderen en hun gezinnen en dat wil sp.a ten volle ondersteunen en aanmoedigen.