Een 20-tal vrijwilligers kwam dinsdagavond bijeen in de hoofdbibliotheek van Mechelen voor een opstartvergadering van een nieuwe 'Thee met Boekjes'.

Elk zullen ze 5 keer voorlezen in gezinnen waar (nog) niet de gewoonte bestaat om voor te lezen. Vaak gaat het om gezinnen waar Nederlands niet de voertaal is. «Door te gaan voorlezen aan huis leren de kinderen én hun ouders de rijke wereld van boeken, verhalen en taal kennen. De ouders krijgen meer aandacht voor hun aandeel in de schoolse ontwikkeling van hun kinderen», zegt schepen van Onderwijs Caroline Gennez (sp.a).