Twee jaar na de start van het Vlaams actieplan tegen armoede zijn er amper 7 van de 161 acties uitgevoerd. Dat is een dikke buis. 

Minister Homans overstelpt ons met cijfers en tabellen om te verhullen dat ze geen armoedebeleid die naam waardig voert. Liefst 650.000 Vlamingen leven met een inkomen dat onder de armoederisicodrempel ligt, en de regering doet niets om de hefbomen die ze heeft aan te wenden om dat cijfer te doen dalen. 

Wat baat het om een armoedetoets te doen over pakweg de ‘hervorming van de sportfederaties’ als je de hervorming van de kinderbijslag niet gebruikt om de kinderarmoede te reduceren?

Wat baat het om in jezelf in een voortgangsrapport op de borst te kloppen omdat er zogezegd 136 acties ‘in uitvoering’ zijn, als iedereen weet dat daarbij ook de geflopte 1-euromaaltijden horen? Dat zelfverklaarde speerpunt van het armoedebeleid bereikt welgeteld 75 kinderen per dag.

Ondertussen heeft de Vlaamse regering wel tal van facturen verhoogd en Turtel- en andere taksen ingevoerd. Sp.a stelt daarom voor om voortaan ook alle maatregelen die in het kader van een begroting worden genomen, aan een grondige armoedetoets te onderwerpen. We zullen daartoe binnenkort een voorstel neerleggen.

Het is maar de vraag welke verdere informatie er nog komt bij de volledige evaluatie in de zomer.