sp.a gemeenteraadslid Karin Temmerman informeerde - op vraag van omwonenden - bij de bevoegde schepen naar de reden waarom het verkeer komende vanuit Melle de Van Bockstaelestraat niet meer mag inrijden. Door deze nieuwe maatregel dient men nu ver om te rijden. In zijn antwoord stelde schepen Watteeuw dat bij de heraanleg van de Brusselsesteenweg een betere doorstroming van het openbaar vervoer het eerste uitgangspunt was. In het verleden werd op deze plek een vlotte doorstroming van de tram vaak gehinderd door links afslaande voertuigen die zich opstelden op de tramsporen. In overleg met De Lijn werd er dan ook voor gekozen om deze hinderlijke afslagbewegingen te verbieden. Verkeerstellingen hadden immers uitgewezen dat een links-afslagverbod ter hoogte van de Van Bockxstaelestraat de enige goede optie was. Bovendien diende men ook rekening te houden met het smalle straatprofiel met vooruitspringende gevels op dit deel van de Brusselsesteenweg. Er zijn dan ook geen plannen om deze regeling terug aan te passen. Kleinere voertuigen (tot 7m) kunnen wel iets verderop een U-bocht maken en dan via de andere rijrichting terugrijden tot de Van Bockxtaelestraat. Karin Temmerman gaat met deze zienswijze akkoord, zij vindt ook dat in deze omstandigheden het openbaar vervoer voorrang moet krijgen.