‘Goed dat we nu weten waar de regering naartoe wil in drie belangrijke dossiers', zegt Vandenbroucke. 'De nieuwigheden die men in het onderwijsakkoord smokkelt om Open VLD te paaien, kunnen echter niet verhullen dat de onderwijshervorming een stuk minder ambitieus uitvalt in vergelijking met wat de vorige regering had afgesproken. Men zet niet één, maar minstens twee stappen terug als het gaat over toekomstgericht onderwijs. En het is bijzonder jammer dat de regering de kans heeft laten liggen om via de kinderbijslag de strijd tegen de kinderarmoede in Vlaanderen krachtdadiger aan te pakken.’

Op zich is het goed dat de Vlaamse regering na maanden kakelen eindelijk een ei heeft gelegd in het belangrijke dossier van de kinderbijslag. 'Het is positief dat er voortaan één basisbedrag voor elk kind komt, zoals sp.a ook had voorgesteld. Dat is eerlijker. Maar de regering houdt geen rekening met het feit dat een kind duurder wordt naarmate het ouder wordt. Gezinnen met studerende kinderen dreigen erop achteruit te gaan.'

Vandenbroucke betreurt dat een deel van het budget van de kinderbijslag voortaan gebruikt wordt om een schoolpremie te geven aan kleuters. Hoe belangrijk het ook is om zo veel mogelijk kinderen op zo jong mogelijke leeftijd op school te krijgen, de premie haalt geld weg uit het budget voor de kinderbijslag en ondergraaft zo het belangrijke principe dat de kinderbijslag een recht van elk kind is en dus onvoorwaardelijk moet zijn. Bovendien zijn het net kinderen uit kansarme milieus die minder vaak naar de kleuterschool worden gestuurd, waardoor zij de premie zullen mislopen. Tot slot versluist de Vlaamse regering geld uit het budget van de kinderbijslag naar de niet-inkomensgerelateerde kinderopvang. Wie naar de crèche gaat, krijgt een extraatje, is de uitleg. Alleen gaat dat niet op als er geen extra plaatsen in de kinderopvang worden gecreëerd. ‘Hiermee verzwakt de Vlaamse regering de slagkracht van de kinderbijslag ten koste van zij die er het meeste nood aan hebben’, besluit Vandenbroucke.