Amper één procent van de mensen die zich naar Antwerpen verplaatsen, neemt daarvoor een stoptrein en de helft van het verkeer op de Ring verplaatst zich binnen de Antwerpse agglomeratie. Nergens in Europa en Noord-Amerika is het fileleed erger dan hier. “Een echt voorstadsnet is broodnodig”, zegt sp.a Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Yasmine Kherbache, “Antwerpen kent een echt mobiliteitsprobleem, en een efficiënt voorstadsnet zou veel verkeer van de ring kunnen weghalen. Veel automobilisten zouden de auto dan ook graag aan de kant laten staan als ze een deftig alternatief hebben”

sp.a stad Antwerpen pleit voor het opnieuw in gebruik nemen van afgeschafte treinlijnen en gesloten stations en opstapplaatsen. Dat is een snel realiseerbare, duurzame en betaalbare maatregel die het fileleed ingrijpend kan doen verzachten. Rond Antwerpen kunnen stoptreinen met een hoge frequentie meer dan veertig anti-filestations aandoen. Een gemiddelde stoptrein (6 wagons, 500 zitplaatsen) kan op een autoweg een file van twee rijvakken met 5 kilometer doen inkrimpen.

Een sterk voorstadnet  met extra stoptreinen vergt geen nieuwe, dure infrastructuur. Verschillende spoorlijnen worden vandaag immers onderbenut en veel stations en opstapplaatsen kunnen snel weer in dienst worden genomen. “Een doeltreffend voorstadnet vraagt wel aangepaste dienstverlening, het op elkaar afstemmen van trein en bus en de invoering van één voorstadtarief waarmee men zowel op trein, tram en bus vrij kan overstappen”, aldus Yasmine Kherbache. “Ook moet de NMBS de juiste treinen op de juiste lijnen inzetten. Het gros van de stoptreinen zijn zware, verouderde en energie-opslorpende stellen. Als de NMBS haar nieuwe stoptreinstellen niet op de intercitylijnen maar op de stoplijnen zou inzetten, zou het rendement met dertig procent toenemen.”