Precies bij mensen die arbeidsongeschikt zijn en zware medische kosten hebben, wordt de uitkering verder verlaagd. “Van mensen die dus al zwaar getroffen worden door bijkomende kosten wordt de uitkering nog verder verlaagd”, zegt Monica De Coninck.

“Dat is des te erger omdat de regering niets doet om de oorzaken van de stijgende uitgaven voor arbeidsongeschiktheid weg te werken. De voorstellen rond ‘wendbaar werk’ die resulteren in meer flexibiliteit en bijkomende uren zullen alleen het omgekeerde effect hebben”, vult Kitir aan.

Eind 2014 al dienden Monica de Coninck en Meryame Kitir zelf een wetsvoorstel in om het voor langdurig zieken gemakkelijker te maken om terug aan de slag te gaan of om hun werk te behouden. In het bijzonder voor mensen met een chronische ziekte. Het voorstel werd niet overgenomen door de minister.