Minister Homans stelde haar conceptnota “Integratie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de gemeentebesturen: organieke uitwerking” voor. De nota werkt een soort ‘plan B’ uit omdat de noodzakelijke twee derde meerderheid voor een inkanteling op federaal niveau niet werd gevonden: "Het lijkt sterk op een weldoordachte omzeiling van het democratische twee derde meerderheid", meent OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a). "Bovendien lijkt dit plan niet getoetst aan de werkelijkheid noch aan de diversiteit die bestaat binnen de OCMW’s". Rudy Coddens beaamt dat er inderdaad een verschil is tussen de organisatie van een OCMW van een gemeente met 20.000 inwoners of een stad als Gent met 250.000 inwoners en dat deze conceptnota daar weinig ruimte voor laat.

De nota stelt onder andere voor om de verantwoordelijkheden van de OCMW-raad nu, toe te voegen aan de taken van de gemeenteraad. Peeters: "In een stad als Gent waar een gemeenteraad nu soms al twee avonden duurt en waar gemeenteraadsleden reeds verschillende commissies opvolgen, is de kans groot dat de individuele aanpak van cliënten en de grondige beleidsdiscussies tussen meerderheid en oppositie, zoals dat nu gebeurt binnen het OCMW, verloren zal gaan, terwijl dit net onze sterkte is." Voorzitter Coddens treedt dit bij: "Dit zal praktisch zeer moeilijk te combineren zal zijn met het mandaat van gemeenteraadslid, en we riskeren dat dit na een tijd een gevaar kan inhouden voor de democratische principes en voor het lokaal sociaal beleid van de stad."

De Minister heeft voor ogen dat dit alles begin 2019 in gang treedt. "Rekening houdend met het beslissingstraject dat deze nota nog moet doorlopen, de onduidelijkheid die er vandaag nog leeft en de impact van deze hervorming voor de organisatie en het personeel om dit te implementeren doet deze datum ernstige twijfels rijzen", stelt Raadslid Peeters. Ook Coddens is niet te vinden voor een opgelegde snel doorgevoerde samenwerking, "Zoiets moet groeien. En aangezien het voorontwerp van decreet pas na de zomer klaar zal zijn en opnieuw een juridische toets moet ondergaan, vooraleer het ter stemming wordt voorgelegd, moeten we dus rekenen dat de lokale besturen ten vroegste tegen het einde van het jaar enige duidelijkheid zullen hebben.

Voorzitter Coddens geeft ook nog mee dat de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een juridische toetsing van de nota zal doorvoeren. Volgens Peeters is deze praktijktoets essentieel om ervoor te zorgen dat deze of andere hervormingen ook effectief tot een kwalitatiever en effectiever lokaal sociaal beleid zullen leiden.