Voorstel van N-VA zal postzegels duurder maken in niet stedelijk gebied zonder garantie dat post elke dag in de bus valt.

Vanmorgen lanceerde Peter Dedecker (n-va) een voorstel in de pers om de post in België verder te liberaliseren en open gooien voor nieuwe spelers. “Als enkel winst voorop staat, gaan mensen in niet stedelijke gebieden meer betalen voor een postzegel en zonder de garantie dat de post elke dag in de bus valt”, zo vreest David Geerts. “Bovendien is het meer dan tijd om de sociale rol van de postbode te herwaarderen. Van overheidsbedrijven mogen we meer verwachten dan enkel winst maken.”

In het verleden besliste de regering om de liberalisering van het postbedrijf slechts gedeeltelijk door te voeren. “Zo kozen we bewust voor goede loon-en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de postsector. We garandeerden dat postbedienden niet onder het minimumloon zouden moeten werken, zoals vandaag in Nederland gebeurt door een doorgedreven liberalisering. We kozen ervoor de prijs van de postzegel voor iedere regio gelijk te houden. En zorgden voor de beste dienstverlening in het hele land. Ook in de niet stedelijke regio's”, zegt David Geerts.

Het voorstel van n-va om de post per regio te organiseren, zal er toe leiden dat private ondernemers aan cherry picking zullen doen. Ze zullen investeren in de rendabele regio’s zoals de grote steden. Als enkel winst voorop staat, gaan mensen in de niet stedelijke gebieden meer betalen voor een postzegel en zonder de garantie dat de post elke dag in de bus valt”, zo vreest David Geerts.

In tegenstelling tot Peter Dedecker, is sp.a voor de invoering van een breed en maatschappelijk takenpakket voor Bpost. David Geerts legde daartoe recent een resolutie neer die ook de sociale rol van de postbode moet herwaarderen. “Waarom wordt de postbode niet ingeschakeld om vereenzaming bij ouderen op te sporen, of om meterstanden voor nutsbedrijven te noteren? Of boodschappen aan huis te leveren?”, zegt David Geerts. “Het takenpakket van de postbode zou veel breder ingevuld kunnen worden dan vandaag. In ruil moet de postbode daar voldoende tijd voor krijgen. Er zijn tal van succesvolle proefprojecten die vandaag lopen.”