Participatie- en inspraaktraject

Nochtans was de vraag van de handelaars om deze werkwijze in te voeren groot toen de stad samen met de handelaars een participatie- en inspraaktraject doorliep. Het traject liep van het najaar van 2014 tot de zomer van 2015. In het voorjaar lanceerde de kerngroep ‘Aarschotse Handelaars’ een activiteitenplan, communicatietrajecten en initiatieven om de beeldkwaliteit van het winkelgebied te bevorderen.

Collectief bezwaarschrift

Niettemin kwam er in het najaar protest van individuele handelaars. Op het Schaluin en in de Gasthuisstraat schreef men aan een collectief bezwaarschrift. Dit betekent dat 20% van de handelaars niet overtuigd zijn van de meerwaarde en het draagvlak daarom onvoldoende is.

Dynamiek blijft overeind

Met een beperkter budget zal de kerngroep werken aan de uitvoering van het draaiboek voor 2017. Ze doet dat samen met de dienst lokale economie van de stad Aarschot. Net als in 2016 staan er weer heel wat acties op het programma, zoals opendeurdagen met succesvolle klantenacties, wintershopping en zomerse activiteiten. Onder de noemer ‘Aarschot Parelt’ belooft ook volgend jaar een positieve wind door het winkelapparaat te waaien.

Samenwerkingsverbanden versterken

Schepen van Lokale Economie Mattias Paglialunga: “Om de samenwerking tussen stad en handelaars niet verloren te laten gaan, voorziet het meerjarenplan de komende jaren een subsidie van 24.000 EUR aan de handelaars van de kern. De middenstandsraad krijgt 5.000 EUR. Bovendien zal de stad bepaalde logistieke en commerciële acties van de handelaars blijven vormgeven. Het aanvankelijke bedrag dat de stad voorzag om de bijdrage van de handelaars te verdubbelen, wordt in eigen beheer genomen om kernversterkende activiteiten te realiseren.”  

Schepen Paglialunga betreurt de terugval in de cofinanciering van de handelaars. Toch blijft hij bereid om samen met de handelaars te werken aan een activiteiten- en citymarketingplan, een betere beeldkwaliteit in de stad en een volwaardig centrummanagement.

“We schakelen een versnelling lager, maar de drive blijft en het werk dat op de plank ligt, blijft groot. Ik zal me samen met de handelaars en de dienst lokale economie blijven inzetten om het strategisch-commercieel plan te realiseren en de kern te promoten. Eerst gaan we zorgen voor een fijne wintershopping in Aarschot. In januari steken de ‘Aarschotse Handelaars’ en de middenstandsraad de koppen bij elkaar om het nieuwe jaar vorm te geven