Voorstel sp.a: Betaal 7 euro bij bezoek aan tandarts

dinsdag 24 mei 2016
 

Het wetsontwerp van de minister Maggie De Block zorgt ervoor dat het remgeld bij een bezoek aan een tandarts gevoelig verhoogd wordt voor wie niet minstens één keer per jaar op controle gaat. “Ik begrijp dat de minister de mensen wil aanmoedigen om de tandarts te bezoeken, maar dat doe je niet door hen te straffen”, zegt Karin Jiroflée.

“Voor heel wat mensen is de drempel vandaag al hoog om bij een tandarts aan te kloppen. Komt daar nog een financiële drempel bovenop, dan gaan de meest kwetsbaren in de samenleving de eersten zijn die afhaken. Iedereen heeft toch recht op een verzorgd en gezond gebit?”, aldus Karin Jiroflée.

Om de mensen op een positieve manier aan te sporen de tandarts te bezoeken, stelt Karin Jiroflée voor om de derdebetalersregeling te veralgemenen. Dat houdt in dat patiënten enkel het eigen aandeel in de kosten betalen waardoor ze de tegemoetkoming van de ziekteverzekering niet hoeven voor te schieten. “Het doel moet zijn om drempels weg te werken en de financiële toegankelijkheid te verhogen”, zegt Karin Jiroflée.

De nieuwe maatregel van Maggie De Block houdt in dat iemand die in het voorbije zijn tandarts niet bezocht of vergat te bezoeken, het jaar daarop 14 euro remgeld zal betalen in plaats van 7 euro. “Met deze regeling straf je juist de mensen die al moeilijk toegang hebben tot tandzorg. In plaats daarvan zou de minister het bezoek aan de tandarts net voor iedereen toegankelijk moeten maken. We zijn allemaal gebaat bij een verzorgd en gezond gebit. Niet alleen de mensen die het zich makkelijk kunnen veroorloven”, zegt Karin Jiroflée.