Minister van Volksgezonheid Maggie De Block belooft veel in de toekomst, maar ze doet op dit moment precies het tegenovergestelde. Bovenop de initiële besparingen op de budgetten voor gezondheidszorg, vraagt ze nu een bijkomende inspanning van 84 miljoen euro. Karin Jiroflée is overtuigd dat die middelen beter niet bespaard worden en dat er metéén dit najaar al geïnvesteerd zou worden in de terugbetaling van psychische zorg. “15% van de Belgen vertoont tekenen van een depressie. De kost voor absenteïsme en productieverlies loopt in ons land op tot 4% van het bbp. Investeren in mensen en in betaalbare zorg, is ook een investering in de toekomst van je samenleving.”

“Minister De Block zou niet mogen beknibbelen op haar middelen. Ze moet haar collega’s in de regering tegenspreken en de initieel voorziene middelen ter beschikking stellen van het RiZiv”, aldus Karin Jiroflée. “Zo kan een terugbetaling uitgewerkt worden aan de terugbetaling van geestelijke gezondheidzorg. De minister veranderde zonet een wet inzake gezondheidsberoepen waardoor vanaf 1 september ook psychologen en psychotherapeuten hun terechte plaats krijgen in de zogenaamde evidence based gezondheidszorg.”

Het is dan ook niet meer dan logisch dat ze ook ‘boter bij de vis’ voorziet zodat deze zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar wordt gemaakt. Een voorstel tot methode werd hiervoor reeds uitgewerkt door het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en het RIZIV kan dit meteen in de terugbetaling zetten. “Meerdere studies tonen de zeer urgente nood aan terugbetaling van psychologische bijstand aan”, zegt Karin Jiroflée.

“Waarop wacht de minister en waarom laat zij haar voorziene gezondheidsmiddelen in deze begrotingsronde afpakken? Terugbetaling van psychische zorg is een regeringsbelofte, maar het ziet er naar uit dat dit maar werkelijkheid wordt tegen het einde van de legislatuur of… tegen Sint-Juttemis?”, besluit Karin Jiroflée.