De cijfers uit de lerarendatabank die minister Muyters vrijgaf op vraag van sp.a-parlementslid Steve Vandenberghe, tonen een duidelijke evolutie doorheen het jaar. In de maanden juli en augustus kent het aantal werkzoekende leerkrachten een hoogtepunt. Vanaf oktober neemt dat cijfer terug af. In 2015 waren in augustus 9.163 leerkrachten op zoek naar een job. Doorheen het jaar daalt dit aantal naar 2.716. De cijfers tonen duidelijk dat veel leerkrachten, vaak jongeren, in de zomermaanden op zoek zijn naar een plek. Die zoektocht in de vakantiemaanden zorgt voor heel veel onzekerheid. “Deze jonge leerkrachten zitten in een fase van hun leven waarbij enige stabiliteit cruciaal is,” aldus Steve Vandenberghe. “Zo lang het onderwijs hen deze stabiliteit niet kan bieden, is het niet verwonderlijk dat veel jonge leerkrachten er uiteindelijk de brui aan geven en een andere job zoeken. Eén op vier valt immers uit in de eerste 5 jaar. Dat is niet alleen vervelend voor die mensen zelf, die vaak hun droomjob opgeven, maar ook voor ons onderwijs, dat tal van talenten ziet vertrekken.”

Bovendien ontneemt de onzekerheid jonge leerkrachten ook de kans stevig voorbereid voor de klas te komen. Wanneer men pas enkele dagen voor het begin van het schooljaar weet waar men zal lesgeven, kan men onmogelijk alle lesvoorbereidingen, administratieve rompslomp en leerplannen verwerkt hebben. Daarom pleit sp.a voor een stabieler loopbaanbegin voor jonge leerkrachten. In hun visietekst “De Leraar van Morgen” pleiten Caroline Gennez en Steve Vandenberge voor een vijfjarig contract voor beginnende leerkrachten binnen één scholengroep of –gemeenschap. “Op deze manier bieden we hen de broodnodige stabiliteit, zowel qua lessenpakket als qua inhoud, maar garanderen we ook variatie omdat ze kunnen lesgeven op verschillende scholen binnen de groep.” Daarnaast vraagt sp.a ook dat jonge leerkrachten binnen hun schoolopdracht voldoende tijd zouden krijgen om lessen voor te bereiden, zich te laten bijstaan door meer ervaren leerkrachten en zich verder bij te scholen.

Gezien de dalende instroom in de lerarenopleiding, kan het onderwijs het zich niet veroorloven jonge leerkrachten te verliezen door een gebrek aan jobzekerheid. Minister Crevits moet dringend het lerarenloopbaanpact reanimeren en werkzekerheid bieden aan iedereen die gemotiveerd voor het onderwijs kiest.