Voor basisartikelen geldt in ons land normaliter een tarief van 6% btw. Voor luxeproducten loopt dit echter op tot 21%. “Tot zover de theorie, want de praktijk maakt vreemde kronkels. Denk maar aan de 21% btw die we betalen op energie of… op vrouwelijke hygiëneproducten. Ik moet alleszins de eerste vrouw nog tegenkomen die haar maandstonden als een luxe beschouwt”, aldus Karin Jiroflée.

Om een einde te maken aan die tampontaks diende sp.a een wetsvoorstel in om het btw-tarief te verlagen naar 6%. “Verschillende landen gingen ons hierin al voor. Zo realiseren we meteen een taxshift van 20 miljoen euro naar de gezinnen”, legt Karin Jiroflée uit.

“21% btw op tampons en maandverband is waanzin. Onrechtvaardige en vrouwonvriendelijke waanzin bovendien. Tijd om hierin verandering te brengen, besluit Karin Jiroflée.

Wil je onze eis kracht bijzetten? Teken dan de petitie van Test-Aankoop voor een verlaagd btw-tarief.