"Ik ben een treinreiziger. Je ziet dat reizigers vaak moeten rechtstaan en de regering beslist extra zetels in de raden van bestuur te creëren. Dat moet gedaan zijn. Wij hebben een voorstel om politieke benoemingen te stoppen", zegt John Crombez.  

"Overheidsbedrijven dienen niet om politieke partijen te bedienen, maar moeten ten dienste staan van de mensen”, zegt John Crombez. Onze overheidsbedrijven zijn betere bedrijven geworden, de overheid is de zwakke schakel. Daarom stellen wij voor om komaf te maken met politieke benoemingen."

"Een benoemingscomité moet de juiste mensen selecteren op basis van hun kennis of band met de maatschappelijke visie. Daarnaast moeten we overheidsbedrijven in ons land durven verankeren en de mogelijkheid van coöperatieven in het leven roepen. Op die manier zou de inbreng van Belgisch spaargeld een alternatief kunnen bieden voor een beursgang of een internationale uitverkoop", aldus John Crombez.

"sp.a is ervan overtuigd dat onze overheidsbedrijven op die manier gewapend zullen zijn om zich volop ten dienste te stellen van het maatschappelijk belang en een performante dienstverlening te garanderen in het belang van de mensen", besluit John Crombez.