“Niet alleen mensen met een migratieachtergrond en mensen uit kansengroepen, maar ook mensen met een handicap blijven ondervertegenwoordigd in het hoger onderwijs” zegt Tine Soens.

Uit de cijfers van GRIP vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap) blijkt dat in 2014 21 procent van de personen met een handicap een diploma hoger onderwijs had, tegenover 41 procent van personen zonder een handicap. “De cijfers tonen duidelijk aan dat er iets schort aan de toegankelijkheid van ons hoger onderwijs voor personen met een handicap. Dat moet anders”, aldus Tine Soens.

“Ook mensen met een handicap hebben recht op een goede ondersteuning, zodat ze uitzicht krijgen op een diploma, een goede job en een goed leven. We merken op het terrein veel goede wil, maar we horen uit het veld ook veel verhalen van moeilijkheden. Vandaar ons voorstel van decreet om die toegankelijkheid te verbeteren”, aldus Tine Soens.