“Vereenvoudig het belastingsysteem grondig en maak zo kinderopvang nu goedkoper en laat gezinnen niet wachten om het af te trekken van de belastingen”, zegt John Crombez.

Oppositiepartij sp.a is niet onder de indruk van het voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om de belastingvrije som voor kinderen ten laste te hervormen. Sp.a-voorzitter Crombez zegt dat het voorstel "op geen enkele manier een vereenvoudiging is". Crombez stelt voor om de kinderopvang voor werkenden 150 euro per maand goedkoper te maken.

N-VA wil naar eenzelfde belastingvrije som voor elk kind ten laste. “Het voorstel van N-VA is op geen enkele manier een vereenvoudiging”, zegt John Crombez. “En alles wijst erop dat dit voorstel het armoederisico van gezinnen met kinderen zal verhogen, terwijl iedereen het erover eens is dat we armoede moeten terugdringen. Daarom stellen wij voor om de kinderopvang voor werkenden 150 euro per maand goedkoper te maken.”

“Gezinsbeleid en kinderopvang zijn regionale bevoegdheden”, licht John Crombez toe. “De fiscale korting voor kinderen ten laste is wat de federale regering nog rest. Johan Van Overtveldt (N-VA) legt nu een plan op tafel om die te hervormen, zonder ook maar enigszins rekening te houden met het Vlaamse beleid ter zake. Meer nog, hij mist de kans om een voorstel op tafel te leggen dat Vlaanderen meer slagkracht geeft om een rechtvaardig gezinsbeleid te voeren.”

“Binnen de koterijen van fiscale aftrekken wordt wat geschoven met bedragen: beetje lager hier en beetje hoger daar. Ons tegenvoorstel is duidelijk en simpel: de fiscale uitgave voor de fiscale korting voor kinderen ten laste bedraagt zowat 1,9 miljard euro. De fiscale uitgave voor de belastingvermindering kinderopvang bedraagt 160 miljoen euro. Dat omzetten in een prijsvermindering voor de kinderopvang maakt de opvang tot 150 euro per maand goedkoper voor de werkenden. En het maakt het belastingsysteem eenvoudiger”, besluit John Crombez.