Eén op de drie ouders geeft aan dat ze voor schooluitstappen en lesmateriaal meer betalen dan ze moeten. Dat blijkt uit een bevraging van sp.a bij 1.176 ouders. Daarvoor bestaat eigenlijk de maximumfactuur, die de uitgaven op school net moet beperken, maar scholen wijken daar regelmatig van af. De factuur is vaak ook onvoldoende duidelijk.

Voor uitstapjes en speciaal lesmateriaal mag de school maximaal 45 euro per schooljaar aanrekenen bij kleuters en 85 euro voor lagere schoolkinderen. Uit de een bevraging van de katholieke ouderkoepel (VCOV) blijkt dat ouders voor een kind in het basisonder­wijs jaarlijks zo’n 68 euro moeten opleggen, boven­op de maximumfactuur.

In het secundair zijn de problemen nog groter. “Daarom moet er daar ook een maximumfactuur ko­men”, zegt Caroline Gennez. Omdat de kosten nu soms de pan uitswingen, “moeten sommige leerlingen tegen hun zin in een richting blij­ven zitten, omdat een andere niet betaalbaar is.”