Het Leeuwse Gemeentebestuur wil ouders die hun kind inschrijven in de gemeentelijke kinderopvang een inschrijvingsgeld van 150 euro laten betalen. Gezinnen met een jaarinkomen lager dan 27.000 euro betalen 50 euro. Dit bedrag wordt terugbetaald na correcte betaling van alle facturen.

“Wij kunnen ons vinden in het voorstel om een dergelijke waarborgsom te vragen”, vertelt SP.A-gemeenteraadslid Guy Jonville. “Alleen is het voor heel wat gezinnen niet eenvoudig om in één keer 150 euro te betalen. Zeker niet in een periode van zwangerschap of met jonge kinderen, als je veel andere kosten hebt.”

Daarom stelde SP.A op de gemeenteraad van 27 april voor om het inschrijvingsgeld in maandelijkse schijven van 25 euro te kunnen betalen. Dit voorstel werd door de N-VA/CD&V meerderheid afgewezen. “Het is werkelijk onbegrijpelijk dat ons voorstel niet werd aanvaard. Voor de gemeente is het een kleine moeite, terwijl het voor de betrokken ouders écht wel een groot verschil kan uitmaken.”, aldus Jonville. “Na de besparingen bij het OCMW, de prijsstijgingen in het rusthuis en de serviceflats en de afschaffing van de sociale huisvuilpremie is dit de zoveelste illustratie van het asociale beleid van deze N-VA/CD&V meerderheid”.