De doorkijkbelasting, ook bekend als de Kaaimantaks, geldt vandaag alleen als de Belgische belastingplichtige rechtstreeks participeert in een offshoreconstructie. “Maar de wet voorziet niet dat er door zogenaamde 'dubbelstructuren' kan worden gekeken, waarbij iemand zijn geld in een belastingparadijs parkeert via bijvoorbeeld een Luxemburgse tussenvennootschap”, lichten Peter Vanvelthoven en Dirk Van der Maelen, Daarom hebben een wetsvoorstel opgesteld om die dubbelstructuren aan te pakken.

“We dringen er op aan dat de Kaaimantaks zo snel als mogelijk hersteld wordt en dat deze enorme loophole gesloten wordt. We zullen ook zo’n voorstel indienen in het parlement als de minister blijft weigeren het zelf te doen. De minister lapt elke begrotingscontrole tientallen of honderden miljoenen extra bij de verwachte opbrengst van de Kaaimantaks maar weigert de boulevard van een loophole te sluiten”, besluiten Peter Vanvelthoven en Dirk Van der Maelen.