In de Commissie Sport werd unaniem besloten om de problematiek van discriminatie in het voetbal aan te pakken.

Het voorstel om de Rode Duivels, met hun heel diverse ploegsamenstelling,  te gebruiken voor een campagne tegen discriminatie, werd kamerbreed gedragen bij de commissie leden. De minister ging een brief opstellen aan de KBVB, om te vragen pestgedrag, discriminatie etc openlijk te veroordelen en de ploeg te gebruiken voor het uitdragen van dit gedachtegoed.

Een goede zaak. Discriminatie kan nooit, nergens. Ik ben dan ook heel blij dat de minister de koe bij de horens vat en dit probleem samen met de gehele commissie aanpakt.