Gemeenteraadslid Astrid De Bruycker suggereerde begin 2016 om ook kinderen voorstellen te laten doen aan de gemeenteraad. Op dit moment kan dat alleen als je ouder dan 16 bent en als je genoeg handtekeningen hebt verzameld. “Onze burgemeester was toen al enthousiast over het voorstel en zou de mogelijkheden laten onderzoeken. Ik heb Daniel naar de stand van zaken gevraagd tijdens de Commissie Algemene Zaken van 13 maart en hij liet mij weten dat nog vóór de zomer een reglement aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Dat zal kinderen vanaf 10 jaar toelaten om via een korte procedure een voorstel te doen.” 

Astrid stelde ook voor om de Gentse Kindersecretaris een ondersteunende rol te laten opnemen. Daniel reageerde ook daarop positief: “We  werken we aan een eenvoudig digitaal formulier voor indiening van voorstellen. Indien nodig kan dat indienen met de hulp van onze Kindersecretaris. Zij wordt sowieso decentrale figuur in de ondersteuning en opvolging van de vragen.” De burgemeester vult nog aan: “Voorstellen kunnen doen aan de gemeenteraad, dat is natuurlijk het summum van inspraak voor jonge gasten. Belangrijk, voor een stad die de meest kindvriendelijke van Vlaanderen wil zijn!”