Een doordacht beleid om waterarmoede terug te dringen is daarom noodzakelijk.

De bestaande maatregelen om waterarmoede aan te pakken blijken onvoldoende. Een voorstel om de sociale correctie uit te breiden naar een grotere groep van gezinnen, werd weggestemd door CD&V, N-VA en Open Vld. Daarom heeft Rob Beenders in het Vlaamse parlement twee nieuwe voorstellen gedaan om de waterarmoede terug te dringen:

  1. met grotere regelmaat (driemaandelijks in plaats van jaarlijkse) moet gecontroleerd worden of gezinnen recht hebben op het statuut van ‘beschermde klant’. Op die manier krijgen ze sneller een sociale correctie.
  2. gezinnen moeten automatisch het recht krijgen om hun facturen maandelijks te betalen i.p.v. driemaandelijks. Die regelmaat maakt het makkelijker om betalingen tijdig na te komen.
Bevoegd minister Joke Schauvliege is bereid om de voorstellen op korte termijn te bespreken en na te denken over een hervorming. Oppositiewerk loont dus en sp.a zal voorstellen blijven indien om de stijgende waterfactuur weer eerlijker te maken.