De meerderheidspartijen hebben in de Kamer een wetsvoorstel ingediend, waardoor de boetes voor fraude aanzienlijk verhoogd worden. Een erg goede zaak, vinden Kamerlid Dirk Van der Maelen en staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez: "Momenteel bedraagt de maximumboete 125.000 euro. Dit bedrag stijgt nu tot maximaal 3 miljoen euro. Een behoorlijke stap vooruit: fraudeurs zullen hierdoor in de toekomst veel meer geneigd zijn om een minnelijke schikking te treffen."

"Het is maar goed dat we als gemeenschap zo'n hoge boetes kunnen opleggen aan wie fraudeert. We zullen in de toekomst te maken krijgen met drie soorten fraudedossiers. Een eerste groep dossiers kan afgehandeld worden door de administratie. Een tweede groep van iets moeilijkere dossiers, waar men door de verhoogde boetes een stok achter de deur heeft om snel tot een minnelijke schikking te komen. Tot slot een derde groep van écht grote dossiers, war het gerecht meer tijd en middelen voor zal kunnen vrijmaken", aldus Van der Maelen

Het wetsvoorstel bepaalt dat de fiscus en het Openbaar Ministerie de verschillende fraudedossiers beter zullen kunnen verdelen, zodat geen dubbel werk geleverd wordt. Nu verjaren sommige zaken, omdat fiscus en gerecht hun acties niet vlot op elkaar laten aansluiten. Ook daar komt dus in de toekomst verandering in.

 

www.deredactie.be