"Dit was een goede maatregel om mensen die door de crisis tijdelijk werkloos worden gesteld toch nog een behoorlijk inkomen te geven en hen zo hun koopkracht te laten behouden. De crisis is nog niet voorbij. Zo steeg het aantal volledig werklozen vorige maand nog met 2% tegenover dezelfde maand van het jaar voordien en voorziet RVA in haar meerjarenbegroting dat de werkloosheid (waaronder de tijdelijke werkloosheid) zeker tot 2017 boven het pre-crisisniveau blijft. Heel wat ondernemingen hebben het vandaag nog bijzonder moeilijk om het hoofd boven water te houden. Een aantal onder hen zullen bijgevolg noodgedwongen van het stelsel van tijdelijke werkloosheid gebruik moeten maken", aldus Meryame Kitir.

"Het is onrechtvaardig dat de federale regering deze steunmaatregel aan werknemers schrapt op een ogenblik dat de mensen al geconfronteerd worden met verhoogde facturen en ook nog eens hun indexaanpassingen geschrapt zien", besluit Meryame Kitir.