De UGent organiseerde, in samenwerking met de Hogeschool Gent, vorig academiejaar voor het eerst een voortraject hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Op die manier kunnen ze zich voorbereiden op studies hoger onderwijs in Vlaanderen. Het voortbestaan van dit initiatief is omwille van budgettaire beperkingen helaas niet gegarandeerd. Tine Soens (sp.a) vroeg minister Crevits dan ook om ondersteuning hiervoor.

Vorig jaar waren er 21 studenten ingeschreven voor het voortraject, 13 studenten hebben uiteindelijk het jaar met succes afgerond en zijn voorbereid op verder studeren in Vlaanderen.

Helaas is het voortbestaan van het initiatief niet gegarandeerd. "Arteveldehogeschool was aanvankelijk betrokken bij de ontwikkeling van het traject, maar besliste uiteindelijk niet deel te nemen. Ook Hogeschool Gent neemt dit academiejaar om budgettaire redenen niet meer deel te nemen aan het voortraject", zegt Soens. "De onderwijsinstellingen deden beroep op de middelen uit het Aanmoedigingsfonds. Die zijn nu ingekanteld in de gewone middelen, maar er werd wel eerst 10% op bespaard."

Hoewel de minister het initiatief genegen is, is ze niet bereid om er extra middelen voor te voorzien of het initiatief ingang te laten vinden in andere instellingen. "Dat is uiterst spijtig", zegt Soens, "Hoewel deze meerderheid er prat op gaat dat de kennis van het Nederlands belangrijk is, willen ze wel een maatschappelijk nuttig initiatief als dit niet ondersteunen."