Persbericht sp.a stad Antwerpen

Yasmine Kherbache: ‘Voorzie geluidsminderende maatregelen op de Ring’

Bij de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding werd op Linkeroever een groot aantal bomen gekapt. Hierdoor kampen heel wat bewoners  met geluidsoverlast van de Ring. Yasmine Kherbache vraagt de stad Antwerpen om bij de Vlaamse Regering aan te dringen op   extra maatregelen om de overlast voor de Antwerpenaars op Linkeroever te beperken.

Voor de werken in het kader van de Oosterweelverbinding heeft Zwijndrecht extra geluidswerende maatregelen afgedwongen van de Vlaamse Overheid. ‘Zo wordt bijvoorbeeld  een maximumsnelheid van  90km/u op de ring ingevoerd en 70 km/u aan de opritten van de autostrade , zegt Yasmine Kherbache. ‘Voor de inwoners van Linkeroever worden echter niet dezelfde inspanningen gedaan, ondanks het feit dat hier meer inwoners wonen. Wij willen dat ook voor hen geluidsminderende maatregelen genomen worden, zoals onze fractie in het verleden reeds gevraagd heeft’

Yasmine Kherbache zal dan ook op de gemeenteraadscommissie van deze week nogmaals aan het stadsbestuur vragen om te zorgen voor geluidsminderende maatregelen op de Ring .