Bruno Tobback gaf een interview voor de Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg.

De rust is teruggekeerd bij de sp.a. De voornaamste verklaring daarvoor is ongetwijfeld het gegeven dat we opnieuw een federale regering hebben, dat de sp.a in die regering zit en dat alle aandacht daar naar uitgaat. Dat heeft veel onrust binnen de partij weggenomen.

"Besparen of belasten? Als het maar rechtvaardig is!"

Misschien heeft de weergekeerde rust bij de sp.a ook een beetje te maken met de figuur van voorzitter Bruno Tobback. De man heeft weinig woorden nodig om duidelijk te maken wat hij wil. Dat hebben de militanten graag.

Het is krokusvakantie. Dan wil Bruno Tobback al eens gaan skiën. Dit jaar niet. Want iets te veel werk en dus iets te weinig tijd. "En wanneer ik lees wat er allemaal met de Nederlandse prins Friso is gebeurd, dan denk ik: maar goed dat ik niet ben gegaan. Trouwens, ik denk dat prins Friso in mijn bed ligt."

Prins Friso in uw bed?Bruno Tobback: Ja, in mijn bed in het academisch ziekenhuis in Innsbruck. Ik ben vier jaar geleden bij het klimmen gevallen. Drievoudige schedelbreuk, gebroken been, gebroken voet. Zes meter gevallen. Niet zo heel veel, maar wel slecht gevallen.Ik ben toen opgenomen in hetzelfde ziekenhuis in Innsbruck, op dezelfde intensieve zorgen. Daarom denk ik wel eens dat prins Friso nu in mijn bed ligt.

Laten we het over politiek hebben. Wat is het verschil tussen Bruno Tobback en Caroline Gennez?Ik zou het niet weten. En als er al een verschil zou zijn, dan is het een vraag die jullie als journalisten gemakkelijker kunnen beantwoorden. Ik doe niet aan politiek om te verschillen met mijn collega's, ik doe aan politiek om te verschillen met andere partijen.

Goed geprobeerd.Maar neen. Je moet rekening houden met de omstandigheden. Die zijn totaal verschillend. Caroline werd voorzitster na een van onze zwaarste verkiezingsnederlagen. Ze werd voorzitster toen we voor het eerst na bijna een kwarteeuw federaal in de oppositie belandden. Onder Caroline vond ook een hele generatiewissel plaats. Dat is veel zoeken en tasten.

Waar staat de sp.a voor?In feite is dat in één zin samen te vatten. Wij staan voor een maatschappij waarin de welvaart samen wordt opgebouwd en verdeeld.

Dat is een slogan. Laat me een voorbeeld geven: het openbaar vervoer. We hebben veel geïnvesteerd in De Lijn. Daar is kritiek op. Uiteraard is het zo dat dit nogal wat belastinggeld kost. Het is een middel om welvaart te herverdelen, om ervoor te zorgen dat iedereen zich kan verplaatsen. Inderdaad, ook gepensioneerden. Maar het is ook een voordeel voor wie wel een auto heeft. Die krijgt zo meer plaats, kan gemakkelijker parkeren in de stad.

En wanneer we die steden ook nog eens vernieuwen, nog altijd met belastinggeld, dan hebben ook de winkeliers daar voordeel aan.

Nog een voorbeeld.We moeten meer mensen aan het werk krijgen. Dat kunnen we doen door de mensen te bestraffen wanneer ze zich te weinig inspannen om werk te vinden. Maar dan moeten we ze ook tegelijk beter begeleiden in hun zoektocht naar werk. En wanneer ze ook jobs met een maandloon van 1300 euro moeten aanvaarden, dan wil ik dat we er tegelijk voor zorgen dat ze betaalbaar kunnen wonen.Geen Duitse toestanden hier.

Net alsof Duitsland een ontwikkelingsland zou zijn. En het is ook een beetje hypocriet. Onze welvaart hangt in grote mate af van wat in Duitsland gebeurt. Dat men er alles aan doet om zoveel mogelijk jobs te creëren, uitstekend. Er zijn wel grenzen. Er is een grote druk op de lonen. Dat is misschien goed voor de bedrijven. Maar is het ook nog goed voor de mensen? Ik dacht van niet. Ik heb geen problemen met winst en bonussen, maar het is wel een probleem wanneer daar slechts een kleine bovenlaag van de bevolking beter van wordt. Straks is er geen middenklasse meer.

Hoeveel wilt u halen bij de gemeenteraadsverkiezingen? 51 procent. Dan heeft de sp.a het overal alleen voor het zeggen. Neen, uiteraard heb ik een percentage voor ogen. Dat ga ik u niet verklappen, anders word ik er op vastgepind. Laten we het erop houden dat we willen winnen.

Uw echte examen volgt bij de parlementsverkiezingen in 2014. Dat weet ik. Dan zal ik voor mezelf een balans opmaken. En ik neem aan dat ook jullie journalisten dat zullen doen.

Caroline Gennez was ontgoocheld dat u haar geen minister maakte. Is dat uitgepraat? Kijk, dit is een vraag waar ik niet op ga antwoorden. Ik begrijp haar ontgoocheling. Het is nu eenmaal zo dat er meer mensen géén dan wel minister worden. Ik heb dat zelf ook eens meegemaakt. Dat is een minder leuk aspect van het politieke spel. Voor het overige kan ik u zeggen dat ik niet eens zo lang geleden Caroline nog heb gesproken.

Laten we het eens over de nieuwe federale regering hebben waarin ook de sp.a zit. De opendebatcultuur is blijkbaar terug van weggeweest. Jullie zijn het over niets eens.Is dat zo?

Zullen wij eens een voorbeeld geven: de index. De regering heeft hierover een studie besteld bij de Nationale Bank, maar is blijkbaar niet van plan iets te doen met die studie wegens intern verdeeld. Blijkbaar gaan jullie ervan uit dat die studie zal aantonen dat het mechanisme moet herzien worden en dat we best afstappen van de automatische loonindexering. Wie zegt dat? Misschien vindt de studie dat juist goed. We zullen wel zien. Natuurlijk is het zo dat we het niet over alles eens zijn. Anderzijds stel ik ook vast dat deze regering in amper 2,5 maanden al meer heeft beslist dan de vorige regering of de laatste regering- Verhofstadt, om een regering te nemen waarin ook wij zaten.

Het siert u. Maar laten we het nog eens proberen. John Crombez trekt als een rode ridder ten strijde tegen de fiscale fraude. En moet, nadat hij is teruggefloten, nu toegeven dat een sector zoals de horeca niet kan overleven zonder zwartwerk. Niks van, fraude is fraude en dat zullen we aanpakken. En wanneer je vaststelt dat de horeca niet kan zonder zwartwerk, dan moet je dat probleem oplossen. John heeft een voorstel om de socialezekerheidsbijdragen voor gelegenheidswerkers in de horeca te forfaitiseren.

Ondertussen heeft Johan Vande Lanotte zelf een managementvennootschap waarmee je de fiscus gemakkelijk kan dribbelen, en maakt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw gebruik van de notionele intrestaftrek. Luister naar mijn woorden. Ik ben voorzitter van de sp.a en niet van het ABVV. Over Rudy De Leeuw heb ik niets te zeggen. Wel over mijn ministers. Ik heb ze gevraagd om alles op te geven. Geen managementvennootschappen, geen mandaten in bedrijven of wat dan ook. Ik heb begrepen dat ze dat ook hebben gedaan. Ik reken erop, anders krijgen ze problemen.

Voor hoeveel miljard euro aan maatregelen zijn er nodig tijdens de budgetcontrole?Ik heb wel een idee, maar ga geen cijfer naar voren schuiven. In de regering en in de administratie zijn er heel veel slimme mensen die dat perfect kunnen uitrekenen. We zien het wel.

Wat moet de verhouding besparingen versus nieuwe inkomsten zijn?Jullie gaan me misschien niet geloven, toch is het waar: voor mij heeft dat geen enkel belang. Kan je het enkel met besparingen doen, ook goed. Het enige wat ik wil, is dat de inspanningen correct en rechtvaardig verdeeld worden over de verschillende bevolkingsgroepen.

Belastingen treffen vooral de Vlamingen en besparingen eerder de Franstaligen. Ik maak geen onderscheid tussen Vlamingen en Franstaligen. Besparingen of belastingen raken mensen, die interesseren mij.

Uw collega's van de PS viseren de bedrijven. De notionele intrestaftrek is een probleem. Jullie hoeven mij er niet aan te herinneren dat we in de paarse regering- Verhofstadt mee die notionele intrestaftrek hebben ingevoerd. De notionele intrestaftrek is vooral in het voordeel van bedrijven met grote interne financiële stromen.Die moest er komen in de plaats van de coördinatiecentra. Dat was goed om de hoofdkwartieren van bedrijven hier te houden en andere aan te trekken. Dat doen we. Maar levert het ook veel tewerkstelling op? Neen dus.

En de liberalen pleiten opnieuw voor fiscale amnestie. Laat me heel duidelijk zijn: voor ons kan er onder geen enkel beding sprake zijn van een nieuw rondje fiscale amnestie. We moeten daar komaf mee maken. Zolang we dat niet doen, geven we het signaal dat tussendoor wat jaartjes frauderen geen probleem hoeft te zijn, omdat je op het einde van de rit nog altijd amnestie krijgt. Men zegt dat een nieuwe fiscale amnestie veel geld kan opbrengen. Ik zeg dat een aankondiging dat er zeker geen fiscale amnestie komt, ook heel veel geld kan opbrengen voor de schatkist.

Bon, we weten al wat u niet wil. Nu nog wat u wel wil. Dat zouden proefballonnetjes zijn die meteen worden afgeschoten door de andere partijen, waarna jullie aan mij komen vragen hoe het komt dat mijn voorstellen het niet haalden. Dan moet ik mij ook nog eens verantwoorden. Mij niet gezien. Ik herhaal het, het maakt mij niet zo veel uit, als de maatregelen maar rechtvaardig zijn. En ervoor zorgen dat we met zijn allen erop vooruitgaan.

Erop vooruitgaan. Nu maakt u de mensen iets wijs. Waarom zoveel defaitisme? Men zegt dat onze kinderen het slechter zullen hebben dan wij. Waarom? Het is altijd beter geworden, er is nog altijd economische groei. Ons probleem is dat de rijkdom slecht verdeeld wordt.Er zijn steeds meer armen. Een mens moet nu al over een periode van dertig jaar lenen om zijn huis afbetaald te krijgen, vrachtwagenchauffeurs moeten zelfstandige worden om nog aan de bak te komen gezien de concurrentie uit Oost-Europa.Tegelijkertijd zijn er die alsmaar rijker worden. Dat zou een gevolg zijn van de mondialisering. We kunnen kiezen. Ofwel aligneren we ons op Oost-Europa en gaan de lonen hier naar omlaag. Ofwel aligneert Oost- Europa zich op ons en gaan de lonen daar omhoog. We moeten opletten of we hebben straks geen middenklasse meer. De basis van onze welvaart was solidariteit. Solidariteit is samen geld in een pot steken om samen dingen te kunnen doen die je alleen nooit zal kunnen doen. Ze zijn de solidariteit aan het afbouwen. Tussen de mensen. Tussen de landen. Daar gaan we allemaal slechter van worden.Di Rupo durft Merkel tegen te spreken. Hopelijk wint Hollande de verkiezingen in Frankrijk. Daarna kan de situatie keren.

Wat vindt u van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne? In de uitvoering van het regeerakkoord is hij goed bezig. Zijn communicatie zou beter kunnen. Mocht hij iets meer energie gestoken hebben in de communicatie over de redenen waarom onze pensioenhervorming nodig is, dan was er misschien zelfs geen staking geweest.

Hij doet wat u niet gedaan heeft toen u minister van Pensioenen was. Niet juist. Ik ben de eerste die maatregelen genomen heeft om de mensen langer aan het werk te houden. Dat was het generatiepact. Ik heb gedaan wat toen politiek gesproken mogelijk was. Na mij is er niets meer gebeurd, tot nu.

Doet u mee aan de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, ik sta op de lijst. Samen met mijn vader.

Bent u kandidaat-burgemeester? Neen.

Dat gaat Louis graag horen. We hebben een afspraak. Wie de meeste stemmen haalt, mag zetelen en als het kan; burgemeester worden.

Heeft u een kans? Ik vrees er voor. Mijn vader is goed bezig. Hij heeft eindelijk de stiel onder de knie. (lacht)

(GVA en HBVL (Eric DONCKIER en Paul GEUDENS), 25/02/2012)