sp.a Deinze koos vandaag op haar jaarlijkse algemene ledenvergadering een nieuw bestuur én een nieuwe voorzitter. Freija Dhondt, gemeenteraadslid in Deinze,Oost-Vlaams provincieraadslid én al zeven jaar voorzitter van de Deinse afdeling; was geen kandidaat meer om zichzelf op te volgen. Aftredend ondervoorzitter Wouter De Schepper neemt de fakkel over en werd unaniem door de aanwezige leden aangenomen als nieuwe voorzitter.

sp.a Deinze kiest om de vier jaar een nieuw bestuur en vandaag was die tijd weer aangebroken. Roger Van Laethem, Marcel Adams, Freija Dhondt en Gustaaf Bastiaen werden bevestigd als bestuursleden. Patric Baert als administratief secretaris, Edelbert Masschelein als algemeen secretaris en Willy Bekaert als penningmeester. Nieuwe ondervoorzitter wordt Donald Braekevelt, die de functie al eerder bekleedde van 2009 tot 2013 . De nieuwe voorzitter is sinds 2011 actief bij sp.a Deinze, is er sinds 2013 ondervoorzitter en kwam al eerder op bij de verkiezingen van 2012 en 2014. 

“Zoals u kunt zien, neem ik geenszins afstand van de partij,”aldus Freija Dhondt. “Ik blijf bestuurslid en blijf zetelen in de gemeenteraad en provincieraad namens sp.a. Alleen begon de combinatie van de verschillende taken zwaar door te wegen. Bovendien vind ik het beter dat verschillende personen in de spotlight treden. En met Wouter werkten we al een hele tijd goed samen. Ik ben ervan overtuigd dat we een bekwame voorzitter met visie in huis hebben. Ik heb er dus alle vertrouwen in, ja. En laat de opdracht met een gerust gemoed achter.”

Wouter De Schepper is dankbaar dat de leden hem vandaag het vertrouwen schonken en klinkt strijdvaardig: “Natuurlijk weten we dat sp.a het niet onder de markt heeft momenteel. Zowel in Deinze als daarbuiten. Maar met Freija als dynamisch gemeenteraadslid annex stemmenkanon én onze hardwerkende ploeg, weiger ik ons zomaar te laten afschrijven. Het is niet omdat je bergop rijdt en in achtervolging, dat je met de juist démarrage niet voor het goud kunt gaan. Noem mij gerust een berggeit zoals ze zeggen in de koers, haha.”

De Schepper wil vooral een hecht team smeden en mensen enthousiasmeren om engagement op te nemen door op een warme en menselijke manier aan politiek te doen. Vanuit een onmiskenbaar linkse invalshoek, maar altijd“on speaking terms” en zonder dogma’s te stellen. “Het is toch logisch dat je praat met de mensen? Of ze nu lid zijn van je partij of niet, dingen zeggen die je graag hoort of totaal het tegenovergestelde. Praat gewoon!”

“Dat wil niet zeggen dat je zomaar het standpunt van de ander overneemt natuurlijk. Ik ga graag in discussie, wie mij kent zal dat beamen; maar ik ga niet lastig doen omdat je er een andere visie op nahoudt. Het georganiseerde meningsverschil, daar draait politiek toch om? Maar mag het een beetje beschaafd en leuk blijven alstublieft? We hebben het nog nooit zo goed gehad, maar als je sommigen bezig hoort is de Apocalyps nabij… Da’s niet mijn wereld, niet de wereld van sp.a Deinze, en daar willen we samen met alle progressieve krachten van Deinze aan werken.”