Voorzitterswissel sp.a Aalst

Omdat ze zich door haar zeer drukke professionele agenda niet meer ten volle kan inzetten heeft Livia Van Eeckhaut recent te kennen gegeven dat ze, in het belang van de partij, een stap opzij wil zetten als voorzitter van sp.a Aalst.

Op voorstel van het Dagelijks Bestuur heeft het Partijbestuur Walter De Rijck verkozen als waarnemend voorzitter van sp.a Aalst. Dat mandaat loopt tot de volgende Algemene Vergadering.

Walter is vertrouwd met de werking van sp.a Aalst, is sinds 2008 voorzitter van Curieus Aalst en lid van het Partijbestuur.

Livia blijft lid van het Partijbestuur en wordt één van onze aanspreekpunten in Aalst.