Onder begeleiding van Vormingplus brainstormen de bewoners op zaterdag 1 oktober 2016 over hun dromen voor de Tuinwijk. Ze vertrekken vanuit een waarderende kijk op hun wijk: wat zijn de mooie plekjes, welke talenten hebben de bewoners… Vervolgens verzamelen ze al hun dromen en talenten. De dag nadien, op zondag 2 oktober 2016, zitten de bewoners opnieuw samen om hun dromen te ontwerpen. Met een maquette bij de hand bekijken ze wat er concreet gerealiseerd kan worden. Ten slotte beslissen de bewoners welk project ze effectief zullen realiseren en wie met welke talenten wat kan doen.

In het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2016 wordt het traject afgerond. Vormingplus Oost-Brabant en de bewoners van de wijk zorgen dan samen voor de effectieve realisatie. Osschot kom uit uw kot! “Dat weekend organiseren we op de Gasthuissite ook een heel toepasselijk evenement:

‘Osschot kom uit uw kot!’.

Op dit evenement kunnen alle Aarschottenaren hun talenten tonen op een free podium en tegelijkertijd het ruime aanbod aan activiteiten ontdekken”, vult schepen van Cultuur en Evenementen Steven Omblets aan.

Buurtproject versterkt band tussen buurtbewoners

“Het mooie aan dit buurtproject is dat de buurtbewoners er samen aan werken. Ze denken samen na over hun wijk, ontdekken elkaars talenten en realiseren samen hun gemeenschappelijke droom. Het project zal hoe dan ook de band tussen de buurtbewoners 2 versterken. Dat kan ik als schepen van Welzijn alleen maar toejuichen”, zegt schepen van Welzijn Geert Schellens.

Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie

Als schepen van Communicatie en Inspraak is ook Mattias Paglialunga enthousiast over het project: “Dit buurtproject is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Het geeft de bewoners van de Tuinwijk de kans om samen iets te realiseren waar de hele wijk beter van wordt. Het geeft hen een krachtige stem. Ze hebben zelf het heft in handen. Ik probeer zeker eens langs te gaan, want ik ben enorm benieuwd naar welke ideeën zullen voortvloeien uit de brainstormsessie. Ik ben er trouwens zeker van dat de bewoners een knap project voor hun wijk zullen realiseren.”