In de pers is er sprake dat het Europees Voedselagentschap (EFSA) op 3 juli een persbericht uitstuurde over de Listeriabesmetting bij Greenyard en daarbij zelfs melding maakte van dodelijke slachtoffers.

Op 4 juli communiceerde het bedrijf zelf dat er op één van haar sites in Hongarije problemen waren, maar verwees daarbij niet naar het bericht van het EFSA een dag eerder. In dat bericht van het EFSA werd ook duidelijk gesteld dat de voorbije 3 jaar 47 personeelsleden in Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden en de UK ziek waren geworden en dus 9 ook zijn overleden.

Het zou gaan om besmettingen door eenzelfde bacteriestam van listeria en deze besmetting komt van op de Hongaarse site. Greenyard zegt dat het medisch nog niet aangetoond is dat de (dodelijke) slachtoffers het gevolg zijn van het eten van hun diepvriesgroenten.

De communicatie van Greenyard is een iets, die van het FAVV en van u een ander.

Mijnheer de minister ik heb volgende vragen:

  • Als er in een duidelijk persbericht van het ESFA duidelijke feiten werden uitgebracht dan moet het FAVV dit op 3 juli ook al geweten hebben. Waarom was er toen geen directe actie van het FAVV om u in te lichten?

  • Wanneer werd u door het FAVV gealarmeerd ?

  • Als u niet op de hoogte gebracht was vanaf 3 juli door 'uw' FAVV is dat dan geen grote fout van het agentschap ?

  • Als u wel op hoogte was gebracht door het FAVV vanaf 3 juli waarom communiceerde u niet ?
  • Op 13 juli komen in ons land pas de eerste berichten in de pers: waarom is er vooraf geen communicatie noch van het FAVV, noch van u? Moeten consumenten steeds via de pers voedselveiligheidsproblemen vernemen ?

  • Wat is de reden voor het stilzwijgen naar de bevolking toe van het FAVV en van u tot op heden (16 juli)?

  • Het is pas als de pers in ons land er begint over te schrijven dat er iets op gang komt. Waarom liet het FAVV en wellicht ook u 10 cruciale dagen in alle stilte voorbij gaan terwijl het bericht van het EFSA zeer alarmerend was en de producten van Greenyard algemeen te verkrijgen zijn in ons land?

  • Wat als onze Belgische pers er nog niet over had bericht? Wisten de consumenten dan nog steeds niets over de problemen met producten van Greenyard ?