Het aantal verenigingen dat een vrijstelling van onroerende voorheffing aanvroeg is meer dan gehalveerd de laatste 2 jaar: van 268 aanvragen in 2012 werden er in 2014 nog maar 101 aanvragen ingediend, zo blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag van sp.a parlementsleden Jan Bertels en Tine Soens.

De oorzaak? Ofwel een te omslachtige procedure, ofwel de relatieve onbekendheid van deze stimulans voor de verenigingen. Misschien beide. Vorige week zette Vlaanderen haar geëngageerde burgers centraal in de Week van de Vrijwilliger, wat een mooi moment is om de unanieme lof voor hun werk ook te vertalen in beleidsinitiatieven die het voor vrijwilligers eenvoudiger maakt hun werk te doen.