Bewegwijzeringsborden op Schaarbeekse invalswegen (F35)

Zoekende en twijfelende automobilisten dragen niet bij tot de veiligheid op de weg en vooral op kruispunten. Op sommige momenten kan het zoekverkeer veroorzaakt door occasionele bezoekers behoorlijk oplopen in een gemeente.  Bovendien is het plaatsen van borden een goede manier om bezoekers te onthalen op het grondgebied en de collectieve, culturele en toeristische instellingen in de gemeente zichtbaar te maken.  Ik veronderstel dat de gemeente bevoegd is voor de plaatsing van deze aanwijzingsborden.

In het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt het belang van dergelijke signalisatie wel aangegeven. Kaart VII-1 geeft aan welke instanties in aanmerking komen voor deze gemeentelijke bewegwijzering. Ik stel nu vast dat er voor Kinetix zo’n bordje op de Lambermontlaan werd geplaatst, terwijl dat voor andere infrastructuur niet het geval is.  Bovendien worden zij niet opgenomen in het mobiliteitsplan als een site die hiervoor in aanmerking komt.

Bovendien vermeld het GMP “op lange termijn (6 tot 18 jaar) moet de bewegwijzering in de gemeente worden geharmoniseerd en vernieuwd”.  Toch kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat er ondanks de plannen die in het GMP worden geformuleerd nog steeds vrij willekeurig of zelfs met twee maten en gewichten wordt gewerkt. Zou het niet aangewezen zijn een gedetailleerd gemeentelijk signalisatieplan op te stellen en dit stelselmatig uit te voeren bij de plaatsing of vervanging van F35 borden?

 

Wat is het gemeentelijk beleid voor het plaatsen van de bruine bewegwijzeringsborden (F35) die verwijzen naar gemeentelijke en culturele infrastructuur?
Welke criteria worden momenteel gehanteerd om een organisatie te bewegwijzeren met dergelijke borden?
Welke criteria worden gehanteerd om te bepalen waar deze borden moeten staan?
Welke démarches moet een instelling doen om een dergelijke signalisatie te verkrijgen?