Filmopnamen in Paviljoenstraat-Van Schoorstraat

Zoals iedereen vernam ook ik via de pers dat Jean-Claude Van Damme naar Schaarbeek kwam voor filmopnames. Ik had echter niet gedacht dat deze opnames gedurende 2 weken de hele buurt van de Paviljoenstraat zouden immobiliseren.

De inwoners van die straten vragen zich af hoe het komt dat zij als inwoners niet ingelicht werden over de immobiliteit voor de buurt die met deze filmset van 2 weken gepaard zou gaan. Niet dat ze een probleem hebben met het filmen op zich, het is eens iets anders en de kinderen vinden het wel spannend. De buurtbewoners zijn wel verwonderd dat er helemaal geen informatie naar hen is gegaan. Vooral omdat ze vanaf 6u ‘s ochtends tot 24u ‘s avonds niet meer in hun straat kunnen circuleren en in een deel van de straat niet meer parkeren. Het enige bericht dat ze gekregen hebben, is een briefje in de bus met de melding dat de vuilbakken om 5u30 worden opgehaald wegens filmactiviteiten.

De inwoners hadden zich hierop beter kunnen voorbereiden als ze tijdig hadden geweten wat de beperkte mobiliteit in zou houden (wanneer kan je door, langs waar,...?).

Vindt u dit een normale gang van zaken ?
Wie had voor de informatie moeten instaan: de gemeente? het filmbedrijf?
Wat zijn de afspraken met het filmbedrijf ?

Welke initiatieven worden in de toekomst nog voorzien om het imago van Schaarbeek via filmopnames in een positief daglicht te stellen ?