bron: Gazet van Antwerpen, 13 mei 2016

Nu de federale regering de hertekening van de gerechtelijke kantons plant om de werklast beter te verdelen tussen de vredegerechten, pleit Kamerlid David Geerts (sp.a) er bij minister Geens voor om dat van Herentals te behouden. Maar wat gebeurt er dan met Westerlo? 

België telt 187 vredegerechten, waarvan sommige binnen één kanton. Minister Koen Geens (CD&V) is bezig met een oefening om het aantal vredegerechten terug te dringen. 29 gemeenten zullen hun vredegerecht zien verdwijnen. “De uitvoering van dat plan gebeurt in fases, waarbij de minister eerst kijkt naar de kantons die nog op twee of drie plaatsen zitting houden”, zegt David Geerts.

In de Zuiderkempen bevinden zich in het kanton Herentals ook twee vredegerechten: dat van Herentals en Westerlo. “In dit scenario moet dus een van die vredegerechten de deuren sluiten”, zegt Geerts. “De keuze voor centrumstad Herentals als locatie voor het vredegerecht zou logisch zijn.”

Zijn collega-volksvertegenwoordiger Jan Bertels (sp.a) uit Herentals moet niet lang nadenken om de voordelen van Herentals op te sommen: “Herentals

is vlot bereikbaar via de E313 , Westerlo al een stuk minder. Rond Herentals bevinden zich veel gewestwegen en Herentals is een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer. Het vredegerecht bevindt zich op wandelafstand van het station en de grote bushalte aan het station.”

Bemiddelaar

Ook de Westelse burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V), zelf advocaat, kijkt met argusogen naar het dossier: “Ik heb geen weet van een concreet plan, maar ik vind de functie van vrederechter erg belangrijk. De vrederechter moet dicht bij de mensen zijn omdat hij als bemiddelaar de samenlevingsopbouw dient. Ik zou het erg vinden als het vredegerecht in Westerlo zou verdwijnen. Ik zal er voor gaan om het hier te houden, want ik zou niet graag hebben dat de mensen van Westerlo naar Herentals of Heist moeten gaan.”

“Voor Heist lijkt het me logisch dat ook daar het vredegerecht bewaard blijft”, zegt Geerts. “De gemeente telt meer dan 42.000 inwoners en zal de komende tien jaar nog groeien.”