Bij de start van de Vlaamse week tegen pesten werd vandaag de Pesten-dat-kan-niet-prijs! uitgereikt, een initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten en vzw Tumult. Met deze prijs wil de organisatie  scholen belonen die een sterk antipest-beleid voeren. Vrije lagere school De Mozaïek uit Kessel-lo was van 1 van de twee grote winnaars. Naast een trofee is er ook een cheque ter waarde van 2.500 euro aan de prijs verbonden.  

Een delegatie van kinderen, leerkrachten en ouders ging de prijs zelf in ontvangst nemen. “Dat we allemaal samen naar de prijsuitreiking zijn afgezakt, symboliseert sterk onze aanpak van verbondenheid”,  legt Pieter Indesteege, zorgcoördinator van De Mozaïek, uit. “We nemen het hele jaar lang heel wat initiatieven waar we de betrokkenheid tussen ouder, kind en leerkracht versterken: van de multiculturele werkgroep Mama Mundi, tot gezamenlijke projecten als het schoolfeest, een theatervoorstelling en een WK voetbalfeest.”

Ook op de school zelf werd de Pesten-dat-kan-niet-prijs gevierd. “De lessen van vrijdagnamiddag maakten plaats voor één groot feest met de kinderen, hun ouders, de leerkrachten en een enorme stapel pannenkoeken”, zegt Indesteege.

Fins anti-pestprogramma

In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. “De cijfers zijn schrijnend”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. “Dat heel Vlaanderen deze week pesten een halt toe roept, is een belangrijk signaal. Maar ook tijdens de andere weken van het jaar maken we werk van de preventie en aanpak van pestgedrag. In Leuven doen we dat met KiVa, een Fins anti-pestprogramma, dat heel succesvol het pestgedrag weet terug te dringen en het welbevinden van leerlingen stimuleert. Dat elke leerling zich goed voelt op school, is voor mij een absolute topprioriteit.”

De Mozaiëk was de eerste Leuvense school die het anti-pestprogramma toepaste. Met succes, want de jury van de Pesten-dat-kan-niet-prijs beloonde de school voor de pioniersrol die ze speelde als KiVa-school binnen het Vlaamse scholennetwerk. “Door fijn samenleven en preventie rond pesten centraal te zetten in onze schoolbeleving, zien we een positieve verandering”, zegt Indesteege. “. Er is minder ruzie, minder pestgedrag en er zijn meer vriendschappen. Volgens de leerkrachten leren de kinderen beter over hun gevoelens praten.”