Met het project “Diksmuide geeft je ademruimte” proberen we als stad om onze dienstverlening op maat van de burger af te stemmen. Klantgerichtheid en toegankelijkheid zijn daarbij sleutelwoorden.

Ook de vrijetijdssector, cultuur, evenementen en sport zijn niet blind voor de  vele voordelen van de digitalisering en wil graag overgaan tot de digitalisering van de planning en afstemming van activiteiten van zaal- en materiaalverhuur. Efficiënter werken door de stadsdiensten en meer klantvriendelijkheid zijn het einddoel. We kiezen een geïntegreerd systeem voor ticketverkoop en inschrijvingen voor cursussen en kampen. "We gaan naar een planningssysteem waarbij huur van zalen gekoppeld kan worden aan afstemming van activiteiten, aan materiaalverhuur en andere benodigdheden bij de organisatie van een activiteit en zelfs aan het nodige personeel.", aldus Karline Ramboer, schepen van evenementen. 

Daarnaast moet het systeem ook toelaten dat de burger of de vereniging online de beschikbaarheid van zalen kan consulteren en een reservatieaanvraag kan doen. Tot slot moet het systeem later ook toelaten om er de toegangssystemen met badge voor het sportcomplex en de toegangscontrole van het zwembad, aan vast te hangen.

Via de koppeling aan het CRM systeem wordt het in de toekomst mogelijk om een evenementenloket op te zetten dat de vereniging toelaat de behandeling van zijn aanvragen voor de organisatie van een activiteit online te volgen. 

"Ook online zetelreservatie wordt door de gebruiker tegenwoordig als een must beschouwd. Daarom wordt het huidige ticketprogramma nu al verruimd waardoor we bij de start van het nieuwe cultuurseizoen 17-18, waarvan de voorverkoop start op 9 juni, deze applicatie al kunnen gebruiken.", gaat Karline Ramboer verder. 

Zoals reeds gezegd, het stadsbestuur hecht veel belang aan de bezoekerskant van het systeem. Alles dient in een en dezelfde ‘look and feel’ gegoten te worden. De applicaties dienen zowel voor de administratie als voor de burger snel en efficiënt gebruikt te kunnen worden. Een vlotte en correcte onlineservice is heel belangrijk, maar dat betekent geenszins  dat we de huidige persoonlijke dienstverlening uit het oog willen verliezen. Zowel de cultuursite als de sportsite zal verder een persoonlijk loket bevolken.