Een samenleving die voor meer zekerheid zorgt en alle mensen de vrijheid garandeert om hun verwachtingen te realiseren. Dat moet het belangrijkste doel worden van de Vlaamse socialistische partij sp.a. Dat zeiden Caroline Gennez en Dirk Van der Maelen, kandidaten voor het voorzitterschap en het vicevoorzitterschap van de sp.a, bij de voorstelling van hun intentieverklaring.

Volgens hen is het essentieel dat de kwaliteitsvolle en toegankelijke gemeenschapsvoorzieningen worden uitgebouwd. Gennez en Van der Maelen pleiten voor een zeker en deftig pensioen, welvaartsvaste uitkeringen bij tegenslag, een rechtvaardige kinderbijslag en een betaalbare en zuinige energiefactuur. De sp.a wil ook nieuwkomers meer zekerheid geven. 'Daarom pleiten we voor een regularisatie van alle gezinnen met schoolgaande kinderen.' Op 20 september krijgt het partijbureau de definitieve versie van de intentieverklaring.