Langer werken voor een lager pensioen. Dat is het resultaat van de pensioenhervorming van de regering Michel 1. Met één pennentrek wordt zo de pensioenleeftijd verhoogd tot 67 jaar. Tijdens de verkiezingscampagne beloofden alle regeringspartijen nochtans om die leeftijd niet op te trekken. En kijk nu, een jaar later: snel, in volle vakantieperiode en zonder fatsoenlijk debat drukt Michel 1 haar onrechtvaardige maatregel erdoor. De vrouwen zijn hiervan de grootste pineut.

Pensioenkloof

De loonkloof tussen vrouwen en mannen bedraagt vandaag 20%. Vrouwen hebben ook vaak kortere loopbanen omdat ze meer deeltijds werken of hun loopbaan onderbreken voor de zorg voor kinderen of ouders. Dat deeltijds werk is lang niet altijd vrijwillig.

Een lager loon en een deeltijdse of onderbroken loopbaan leiden ook tot een lager pensioen. Het gemiddelde vrouwenpensioen vandaag is 1.150 euro, tegenover 1.466 euro voor mannen. De pensioenkloof bedraagt zo gemiddeld 31%. De regering houdt geen enkele rekening met die ongelijkheid.

Enkele voorbeelden:

- Een jonge onderwijzeres die haar beroepsloopbaan gedurende 4 jaar onderbrak voor de opvoeding van haar kinderen, kon tot nu toe nog met vervroegd pensioen vertrekken op haar 62ste. Dat is voortaan verleden tijd.

- Een werkneemster die begon te werken op haar 18de kon nu met pensioen op haar 60ste. Nu zal zij nog een jaar langer moeten werken.

- Een poetsvrouw met een loopbaan van 40 jaar aan een minimumloon kon tot nu toe rekenen op een pensioenbonus van 83 euro/maand als ze tot haar 65ste bleef werken. Omdat deze regering ook de pensioenbonus afschaft moet ze nog eens 7% van haar kleine pensioen inleveren.

Tot slot wordt ook vervroegd pensioen zo goed als uitgesloten. Voortaan moeten wij 42 jaar werken om op ons 63ste vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Als je weet dat de gemiddelde loopbaan van vrouwen 34 jaar is - voor mannen is dit 42 jaar - , dan zijn vrouwen ook hier de dupe en worden ze regelrecht de armoede ingeduwd.

Minder verdienen en nu ook langer werken voor een lager pensioen. Vrouwen worden uitgeperst als citroenen. De Ladies in Red aanvaarden dat niet. Wij willen een beleid dat rekening houdt met de realiteit van vrouwen op de arbeidsmarkt. Wij willen dat de regering een gendertoets doet op de pensioenhervorming alvorens te beslissen.

STEUN DAAROM ONZE ACTIE OP WWW.FACEBOOK.COM/DITISNIETONZEREGERING