woensdag 4 februari 2009, Steven Van Garsse © Brussel Deze Week

De parkeerretributie gaat van 15 euro naar 20 euro en de VRT en RTBf moeten voortaan kantoorbelasting betalen. Met die maatregelen probeert de noodlijdende gemeente Schaarbeek het hoofd boven water te houden.

Op papier ziet de begroting 2009 van de gemeente Schaarbeek er mooi uit. Inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht en de begroting volgt het herstelplan dat negen jaar geleden is opgelegd door het Brussels Gewest. De belastingen worden niet verhoogd. Het parkeerticket gaat wel van 15 naar 20 euro.

De gemeente rekent op zo'n 180 miljoen euro inkomsten, meldt schepen van Begroting Michel De Herde (MR). Daarmee kunnen onder meer de lonen geïndexeerd worden en de bijkomende noden van het OCMW (4.466 steuntrekkers) gelenigd, goed voor 2 miljoen extra uitgaven.

De bevolking van de gemeente blijft groeien. Schaarbeek heeft zopas Brugge voorbijgestoken en is nu de zesde grootste gemeente van het land. Maar de armoede stijgt eveneens. De dringende medische hulp aan mensen zonder papieren neemt hand over hand toe. In 2002 werden 270 mensen geholpen, vijf jaar later waren dat er al 1.661.

Nieuwe inkomsten wil de gemeente onder meer halen uit een kantoorbelasting op de gebouwen van VRT en RTBf. Dat zou 1,4 miljoen euro moeten opleveren, maar die heffing is voor discussie vatbaar. VRT en RTBf zijn openbare omroepen. Overheden zijn vrijgesteld van kantoorbelasting. De gemeente maakt zich sterk dat de belasting wel gewettigd is, maar verwacht dat dit voor de rechter beslecht zal moeten worden. In een vergelijkbare zaak tegen Belgacom, ook een overheidsbedrijf, haalde Schaarbeek gelijk.

De gemeente schrijft ook 4,3 miljoen euro in aan Dexia-aandelen. Die inkomsten zijn hoogst onzeker na de bankencrisis. Elke Brusselse gemeente blijkt met deze onzekere factor anders om te gaan. Sommige gemeente schrijven geen inkomsten in, anderen een laag geschat bedrag. Maar Schaarbeek hoopt op honderd procent van de inkomsten. Als dat niet lukt, is er een plan B. Dan zal de gemeente de bijdrage aan het pensioenfonds inkrimpen.

Schaarbeek investeert ook 46 miljoen euro, 6 miljoen meer dan vorig jaar, om de economie aan te zwengelen. 13,6 miljoen euro gaat naar de wijkcontracten en woningen, scholen worden voor 8,3 miljoen euro gerenoveerd, de openbare ruimte voor 5,5 miljoen euro aangepakt, en er wordt 4,8 miljoen euro uitgetrokken voor een nieuwe Franstalige crèche aan het Gaucheretplein. Een aanzienlijk deel van die investeringen wordt door andere overheden betaald (Europa, Gewest, federaal).

Van een studie voor een nieuwe Nederlandstalige gemeenteschool is in de begroting niets meer terug te vinden. Vorig jaar werd daar 25.000 euro voor uitgetrokken, maar dat geld blijkt niet besteed te zijn. Dat doet gemeenteraadslid Bernadette Vriamont (SP.A) besluiten dat de met veel toeters en bellen aangekondigde intentie om eindelijk een nieuwe Nederlandstalige gemeenteschool op te richten, is afgevoerd.

Schepen van onderwijs Georges Verzin (MR) legt uit waarom: "Het is onmogelijk," zegt Verzin, "om Nederlandstalige leerkrachten te vinden. We hebben de vraag gesteld aan de VGC, maar kregen geen antwoord." En dus is de oprichting van een Nederlandstalige school niet mogelijk.

Volgens Vriamont zijn nieuwe scholen in Schaarbeek broodnodig, Franstalig en Nederlandstalig. "We stevenen af op een drama," zegt Vriamont. "De crèches zitten vol, het Planbureau voorspelt een groei van de schoolbevolking. Er is een masterplan nodig om in de toekomst een voldoende groot aanbod te garanderen." Het gemeenteraadslid wijst erop dat in Schaarbeek de meeste weigeringen zijn opgetekend van ouders die hun kinderen willen inschrijven in een Nederlandstalige school.

Groen!, met parlementslid Adelheid Byttebier op kop, liet enkele maanden geleden weten dat er een plek gevonden is voor een Nederlandstalige gemeenteschool in Schaarbeek: het gebouw van het Lucia de Brouckère-instituut in de Grote Bosstraat. Ze bracht daarmee enigszins haar eigen schepen Luc Denys (Groen!) in verlegenheid, die met veel moeite het schepencollege probeert te overtuigen om een nieuwe Nederlandstalige school in overweging te nemen. Hoe dan ook is het voormalige schoolgebouw niet beschikbaar, want Verzin heeft beslist om er een andere, Franstalige, gemeenteschool onder te brengen.

De schepen van Onderwijs meldde nog dat een werkgroep zich buigt over de oprichting van een tweetalige school, maar de goede verstaander begrijpt uit dit antwoord dat zulks iets is voor met Sint-Juttemis.