Tussenkomst van Sam Van de Putte in de Gemeenteraad van 19 september.

Dinsdag 19/9 besprak de gemeenteraad de jaarrekening van 2016. “De spaarpot en de reserves worden opgebruikt, het patrimonium wordt verkocht, de fiscale ontvangsten dalen, de schuld per inwoner is nu al meer dan verdubbeld en de korte termijn schuld daalt wel maar de lange termijn schuld stijgt exponentieel” legt Van de Putte uit.
“Toveren bestaat niet. Iedereen weet dat ooit de rekening volgt. En, we zeggen het ieder jaar, de stadsbegroting wordt samengesteld met het hoofd in de wolken, zonder besef van de hete financiële patat die naar de toekomst wordt doorgeschoven” gaat Sam verder. De cijfers voor 2016 liegen er niet om: - De dalende opbrengsten uit de onroerende voorheffing zijn te wijten aan de weggevallen compensatie vanuit Vlaanderen voor de vrijstelling van outillage voor bedrijven en andere vrijstellingsmaatregelen van diezelfde regering die een minderontvangst betekenen voor de stad. De financiële impact, waarvoor we in 2015 al waarschuwden, is enorm: de maatregelen van de Vlaamse Regering veroorzaken een daling van de fiscale ontvangsten met 3 112 056 euro. En dan kennen we nog niet eens de gevolgen van de Tax Shift. - Daarnaast stijgt de schuld per inwoner van 727,49 euro in 2015 naar 892,66 euro in 2016. Voordat dit schepencollege zijn intrek nam in het stadhuis bedroeg de schuld per inwoner slechts 394,42 euro. Het gaat hier dus om meer dan een verdubbeling van de schuld per inwoner terwijl het aantal inwoners dat bijdraagt groter werd. -Niet alleen de schuld per inwoner, maar ook de financiële schulden op lange termijn kennen een énorme toename. De lange termijn schuld stijgt van 18,008 miljoen in 2015 naar 50,166 miljoen in 2016. Dat is een toename van 32,158 miljoen euro op 1 jaar tijd. “We houden ons hart nu al vast voor de budgetwijziging 2017, de begroting 2018 en het financieel resultaat van de komende jaren. Rooskleurig zal dat niet zijn. Dit schepencollege leeft als een zonnekoning en geeft geld uit dat er niet is. De rekening wordt enkel naar de toekomst doorgeschoven. En daar is deze jaarrekening een bewijs van” besluit Van de Putte.