Het antwoord van de minister stemde me deels tevreden, maar slechts deels: dit zal de onrust - die ook nu weer onnodig is veroorzaakt door tot op heden geen duidelijk standpunt in te nemen m.b.t. het voortbestaan van deze centrales - ook weer niet definitief wegnemen. De minister gaat nog verder evalueren  ondanks de waardering en steun die de meeste parlementsleden uitspreken, over meerderheid en oppositie heen.

De minister beloofde, onder onze druk (en ook die van onze provincieraad, met dank aan onder meer collega Greet Van Gool) de dreigende stopzetting op zijn minst uit te stellen door de financiering met zes maanden te verlengen, maar bleef vaag over hoe de toegankelijkheid van ons openbaar vervoer verder gegarandeerd zal worden voor personen met een handicap.

Jan Bertels: "Nu gebeuren slechts 9% van de verplaatsingen van personen met een beperkte mobiliteit met het reguliere bus- en tramaanbod van De Lijn, en in de alternatieven, bijvoorbeeld de belbussen, wordt drastisch gesnoeid. De informatiepunten met slechts zes maanden verlengen is positief, maar lost dit probleem niet op."

Tegelijk hekelt Bertels de werkwijze van de minister:

"Nu schaft men eerst zaken af om dan te evalueren. Alsof je in putje winter eerst de verwarming gaat uitzetten om dan een brainstorm te houden hoe je je beter kan verwarmen. Intussen worden er mensen in de kou gezet. We hebben meer nodig dan vage engagementen. In de Kempen levert onze "RolMobiel" bijvoorbeeld uitstekend werk bij het vervoer van personen met een handicap, net zoals de belbus dat in de noorderkempen doet. Het kan niet zijn dat de Vlaamse Regering goede lokale initiatieven gaat fnuiken waardoor de dienstverlening voor de Kempenaars verslechtert."

De samenwerking tussen onze RolMobiel (die werkt voor heel de Kempen) en de MAV van onze provincie moet ten volle kunnen blijven, en zelfs versterkt kunnen worden, besluit Jan Bertels die zich zal blijven inzetten voor een volwaardig openbaar vervoer voor iedereen. Ook in de Kempen moet dit kunnen. 

 

Meer info kan je terecht bij Vlaamse Volksvertegenwoordiger Jan Bertels

jan.bertels@vlaamsparlement.be

0478/26  14  54