Volgens Joris Vandenbroucke is het duidelijk dat Vlaanderen te weinig investeert in duurzame mobiliteit. "Vlaanderen heeft echter meer dan ooit nood aan alternatieven voor de wagen en voor vervoer van goederen over de weg. Het zou dan ook een goede zaak zijn als minstens een gedeelte van de opbrengst van de kilometerheffing zou aangewend worden voor investeringen in openbaar vervoer en binnenvaart. Ook de Vlaamse Mobiliteitsraad adviseerde de minister om de extra middelen in te zetten voor alle vervoersmodi, maar Weyts blijft eenzijdig focussen op beton. Die keuze leidt tot meer files en meer luchtvervuiling."

Vandenbroucke wijst erop dat de netto-opbrengst van de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 2017 per jaar rond de 315 miljoen euro schommelt. "Daarvan gaat nul euro naar duurzame mobiliteit. 180 miljoen gaan naar de algemene middelen, 100 miljoen naar beton en 40 miljoen naar compensaties voor de vrachtwagensector. Het budget van De Lijn krimpt in totaal met 112,5 miljoen euro.”