Sp.a vraagt duidelijkheid van minister Homans over begeleiding erkende vluchtelingen naar een woning. “Wanneer komt minister Homans eindelijk met structurele maatregelen voor de huisvesting van vluchtelingen, zodat steden en gemeenten niet langer moeten improviseren?”, vraagt Vlaams parlementslid Michèle Hostekint.

“De komende maanden gaan er tienduizenden erkende vluchtelingen op zoek naar een woning, maar tot vandaag is het nog steeds niet duidelijk hoe de lokale overheden deze toestroom het hoofd moeten bieden, laat staan dat de Vlaamse regering al middelen heeft vrijgemaakt om hen hierbij te helpen.” Vrijwilligers- en vluchtelingenorganisaties en steden en gemeenten trekken aan de alarmbel. Sp.a roept de minister dan ook op om heel snel duidelijkheid te scheppen.

“De minister geeft aan dat ze geen voorkeursbehandeling van vluchtelingen op vlak van huisvesting wil. Niemand heeft zo’n voorkeursbehandeling gevraagd, maar ondertussen blijft het onduidelijk wat de minister wél zal doen. Ze heeft 20 miljoen euro beloofd voor steden en gemeenten die de meeste instroom van erkende  vluchtelingen krijgen. In een radio-interview zei de minister dat de eerste schijf van dat bedrag begin maart zou uitbetaald worden, maar inmiddels is het zo ver en blijft de minister weigeren om duidelijkheid te verschaffen.

“Erkende vluchtelingen vinden geen woning op de private huurmarkt en dat is de verantwoordelijkheid van de minister. De minister is er een krak in om concrete voorstellen -zoals de  oprichting van een huurwaarborgfonds en een verruiming van de huursubsidies - af te schieten, en haar verantwoordelijkheid naar anderen door te schuiven. Het is nu hoog tijd dat ze in actie schiet en  haar bevoegdheid gebruikt.”  

Sp.a pleit er dan ook voor om heel snel met concrete structurele maatregelen en een gecoördineerd plan van aanpak te komen. “Alleen zo kunnen we vermijden dat mensen letterlijk en figuurlijk op straat komen te staan.”