Vogelbescherming Vlaanderen kondigde deze week aan dat ze naar de Raad van State stapt om de jacht op een aantal beschermde vogelsoorten aan te vechten. “sp.a steunt Vogelbescherming Vlaanderen in haar strijd tegen de jacht op beschermde vogelsoorten, waarvoor minister Schauvliege onlangs het licht op groen heeft gezet”, zegt Els Robeyns. “Voor het eerst in meer dan een kwarteeuw zet Vlaanderen stappen achteruit in de bescherming van milieu, natuur en bedreigde diersoorten.”

Het argument van minister Joke Schauvliege is dat spreeuwen schadelijk zijn voor de fruitoogst. Ondertussen worden de fruitboeren door het non-beleid van de Vlaamse regering wel verplicht om grote delen van hun oogst te vernietigen.

“Dat toont zwart op wit aan dat het vooral de belangen van de jachtlobby zijn die hier tegen elke prijs moeten gediend worden. Dat verklaart ook waarom we minister Ben Weyts (N-VA) in heel dit debat niet horen. Die werpt zich graag op als grote dierenvriend, maar als hij écht iets zou kunnen doen voor het dierenwelzijn blijft het stil. Mocht hij écht bekommerd zijn om dierenwelzijn, dan had hij de beslissing om de jacht op beschermde dieren opnieuw open te stellen, tegengehouden.”

“Als we onze kinderen en kleinkinderen een leefbaar Vlaanderen willen nalaten, dan moeten we onze natuur in al haar diversiteit beschermen, en niet vernietigen”, besluit Els Robeyns